Varningen: Öppna bilregister guidar tjuvar till dyra historiska bilar

Bilregistret är för öppet – vilket gör att kriminella kan använda det för att hitta historiska bilar att sno.

Det finns gamla sportbilar runt om i landet där det enda egentliga stöldskyddet som finns är att folk inte vet om att den står i ladan, säger Anders Ydstedt vid Kungliga Automobil Klubben – som vill se en lagändring.

Dagens industri skriver om en viktig fråga och tar upp en Skop-undersökning som KAK gjort. Den visar att en majoritet av svenskarna vill att fordonsregistret ska vara öppet för person med goda skäl att ta del av uppgifterna.