Planera för den faktiska utvecklingen

Det är tydligt att svenska folket inte planerar att minska sitt bilanvändande, utan snarare att öka det, både under rådande pandemi och efter den, skriver Anders Ydstedt i en slutreplik Läs mer här