Fortsätt till innehållet

Clarence von Rosenmedaljen

Medaljen delas ut till den som gjort uppmärksammade insatser för utvecklingen inom trafik och motorfordon.

Clarence von Rosen Medaljen instiftades 1933 av KAK:s styrelse till minne av KAK:s grundare Clarence von Rosen och hans betydelsefulla verksamhet för den svenska bilismen.

Pristagare utses i samråd med Expertrådet.

Tidigare mottagare av Clarence von Rosen-medaljen – guld (pdf)

Tidigare mottagare av Clarence von Rosen-medaljen – silver (pdf)

CLARENCE VON ROSEN MEDALJEN