Fortsätt till innehållet

Organisation

KAK, grundad år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen.

KAK ägnar sig åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. Ansvarsfrågorna hanteras i huvudsak av Expertrådet. KAK:s tre regionala avdelningar genomför sociala klubbaktiviteter för sina medlemmar. KAK Motorsport organiserar sin verksamhet inom ramen för Svenska Bilsportförbundets och Riksidrottsförbundets regelverk. De tre verksamhetsdelarna samverkar för att göra det attraktivt genom ett medlemskap stödja klubben. Utöver kansliet i Stockholm bedrivs verksamheten uteslutande ideellt.

T_-206

Huvudstyrelse

KAK leds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen företräder KAK, dess intressen och angelägenheter, förvaltar KAK:s medel, för räkenskaper och upprättar resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse.

Styrelsen utfärdar vid behov instruktioner för KAK:s övriga organ.

Styrelsen sammanträder på ordförandens, vice ordförandens eller 2:e vice ordförandens kallelse minst två gånger per år.

Styrelsemedlemmar

Poker Wallenberg
Thomas Hedberg
Clas Romander
Anders Ydstedt
Philip von Mecklenburg
David von Schinkel
Johan Söderlind
Jacob Laurin
Magnus Hellsten

Avdelningar

KAK:s tre regionala avdelningar genomför sociala klubbaktiviteter för sina medlemmar.

Expertrådet

KAK arbetar aktivt för att ”främja bilismens sunda utveckling”. Genom Expertrådet arbetar klubben med opinionsbildning och påverkansarbete

Expertrådet fokuserar på tre frågor
Expertrådet har kommit fram till prioriteringar för arbetet med ansvarsfrågor inom KAK. Tanken är som tidigare att KAK ska prioritera några frågor där förutsättningarna är goda att klubbens insatser verkligen kan göra skillnad. De tre områden som kommer att få särskild uppmärksamhet framöver är:

Motorsport

KAK Motorsport ansvarar för klubbens landsomfattande motorsportverksamhet.
Förutom vårt stora årliga evenemang på Djurgården i Stockholm, Gärdesloppet, arrangeras bland annat Midnattssolsrallyt, ett av världens största historiska rallyn på grus, och KAK-Cupen i gokart.

Drygt 400 personer har sina tävlings- och funktionärslicenser genom KAK Motorsport, bland dem flera av Sveriges mest framstående bilsportutövare. Vidare arrangerar KAK Motorsport bandagar för klubbens medlemmar där medlemmarna med instruktörer kan förkovra sig i bilkörning.

Att verka för god återväxt inom svensk motorsport genom ungdomsverksamhet är en av KAK Motorsports viktigaste uppgifter. Därför följer KAK kontinuerligt ett drygt 25-tal unga KAK-förare på elitnivå vilka uppmärksammas extra och vilka klubben stödjer särskilt genom olika aktiviteter. Våra förare tävlar i Sverige och internationellt främst i rally, karting och i olika racingserier.
KAK stödjer att bilsport är en av de få idrottsgrenarna där män och kvinnor tävlar på lika villkor.
Inom karting ges stöd via samarbetet i Prins Carl Philips Racing Pokal. KAK Motorsport är, via tre regionala bilsportklubbar, medlem i Svenska Bilsportförbundet, SBF. De av KAK:s medlemmar som önskar kan kostnadsfritt vara med i KAK Motorsport.
KAK Motorsport stödjer Riksidrottsförbundets arbete mot doping och har antagit en anti-dopingplan.

Läs mer om Motorsport