Fortsätt till innehållet

Miljöpolicy

Inledning
KAK ska, enligt stadgarna från starten 1903, ”främja den svenska bilismens sunda utveckling”.  
Bilen är en fantastisk uppfinning som skapar flexibla möjligheter till mobilitet. Det ger bilen en särskild roll för den fria rörligheten – en mänsklig rättighet och en förutsättning för att samhället ska fungera.
Läs KAKs miljöpolicy nedan. Policyn kan även laddas nere HÄR