Fortsätt till innehållet

Våra Kampanjer

KAK:s målsättning är att vara en aktiv opinionsbildare för att främja en väl balanserad stads- och trafikmiljö för alla fordonsslag. Vi arbetar därför proaktivt med olika kampanjer.

RÖR INTE MIN PARKERINGSPLATS

God tillgång till parkering är en förutsättning för att garantera människors mobilitet i hela landet, för att skapa levande städer och för omställningen av fordonsflottan

KOMMER INOM KORT

KOMMER INOM KORT