Fortsätt till innehållet

Logga in som medlem

Kontrollera dina uppgifter i medlemsregistret

Föreningshuset förvaltar KAKs medlemsregister. Genom denna länk kan du logga in och ta del av eller ändra dina personuppgifter i registret.

OBS! Du måste ha meddelat KAK din e-postadress (maila på info@kak.se)

Observera att du har samma inlogg (e-post och lösenord) som på denna hemsida.

L_-170