Infrastruktur och fri rörlighet

Vårt samhälle måste planeras för bilen, både idag och för framtiden. Bilen ger fantastiska möjligheter till individuell mobilitet. Men tyvärr missar våra beslutsfattare ofta att ta hänsyn till framkomlighet i samband med vägbyggen och när det gäller att planera för framtiden saknas ibland bilens funktion helt.Redan idag rullar bilar som är tysta och utsläppsfria på våra gator. Inom något årtionde kommer nästan alla bilar att vara helt utsläppsfria. Samtidigt planeras våra städer utifrån bilen som den var på 1980-talet när planeringen istället borde göras för framtidens bilar.

KAK kommer att visa på värdet av individuella resor, att den fria rörlighet som bilen ger har en framtid. Ett exempel är den debatt som KAK haft med politiker i Stockholm som ibland vill att våra städer byggs om för att prioritera alla andra trafikslag än bilen. KAK framförde att i framtidens städer kommer alla trafikslag att behövas. Framtidens bil kommer kanske att se väsentligt annorlunda ut, den kommer inte att ge några störningar men vi måste reservera plats redan nu för framtidens bilar i våra städer.