Fortsätt till innehållet

FIA

FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, är den internationella paraplyorganisationen för bil- och motorsportsklubbar. Organisationen grundades år 1904 och året därpå blev KAK medlem.

FIA, som har FN-status och är medlem i IOK, vilar framför allt på två ben, motorsport och mobility, varav KAK tillhör den senare. 243 klubbar från 146 länder är medlemmar, vilket innebär att de representerar 80 miljoner bilister och deras familjer.

Genom kunskapsutbyte mellan medlemsorganisationerna arbetar FIA med att skapa bättre förutsättningar för trafiksäkerhet och mer miljöanpassade fordon globalt sett. Organisationen arbetar inom internationella plattformar för att bevaka bilisternas intressen och arbetar med olika frågor kopplade till bilismen och motorsporten. FIA är välkänt för att driva EURO NCAP, som är säkerhetstester av nya bilar. Bland sportintresserade är FIA också bekant för att besluta och administrera regelverket för en stor del av världens bilsport, såsom Formel 1 och Le Mans. FIA har också en gren för historiska fordon.

FIA leds sedan december 2021 av Mohammed Ben Sulayem från Dubai/Förenade Arab Emiraten. Han har en lång karriär inom FIA, bland annat som tidigare varit vice ordförande i både FIA och i World Mobility Council. Han är f d rallyförare som bl a vunnit FIA Middle East Rally Championship 14 gånger och även kört Svenska Rallyt. Han har en universitetsexamen i Business från American University i Washington och är en entusiastisk samlare av klassiska bilar.

FIA General assembly


Ben Sulayem valdes med en stor majoritet (nästan 62% av rösterna) framför motkandidaten Graham Stoker, som tidigare arbetat nära förre ordföranden. Hans agenda för FIA står för förändring och förnyelse. Detta inbegriper bland annat ökad finansiell transparens, ekonomi i balans och en mer inkluderande hållning. Ett av de uttalade målen är att locka fler engagerade från länder utanför Europa, inte minst till motorsporten. På mobilitetssidan fortsätter arbetet med trafiksäkerhet och hållbarhet, samtidigt som nya initiativ för ökade möjligheter individuell mobilitet fortlöpande kommer att presenteras. En ökad lyhördhet mot klubbarna utlovas, liksom en förståelse för regionala skillnader.

KAK har ett aktivt samarbete med FIA, vilket främst sker genom Expertrådet.

LÄNK FIA