Fortsätt till innehållet

Rapporter & analyser

RAPPORT OM BILISMEN I STOCKHOLMSREGIONEN

Att verka för ”bilismens sunda utveckling” är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk utveckling och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Stockholmsregionen.

Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Stockholmsregionen.

– Många arbetspendlar eller reser till Stockholm på fritiden. Bor man i Nacka, Sollentuna, Ekerö, Järfälla eller Vallentuna är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Stockholmsregionen att samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil. Det ligger även i stockholmarnas intresse att stadskärnan är lättillgänglig för hela regionen. Bara så kan staden behålla sin attraktionskraft och bli ett hem för fler, säger Johan Söderlind, ordförande för KAK Östra avdelningen.

KAK rapport Stockholmsregionen (pdf)

RAPPORT OM BILISMEN I GÖTEBORGSREGIONEN

Att verka för ”bilismens sunda utveckling” utveckling är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Göteborgsregionen.

Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Göteborgsregionen. – Många arbetspendlar eller reser till Göteborg på fritiden. Bor man i Alingsås, Kungsbacka, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet eller på Tjörn är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Västsverige samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil. Det ligger även i göteborgarnas intresse att stadskärnan är lättillgänglig för hela regionen. Bara så kan staden behålla sin attraktionskraft och bli ett hem för fler, säger Magnus Hellsten, ordförande för KAK västra avdelningen.

KAK rapport Göteborgsregionen (pdf)

RAPPORT OM BILISMEN I MALMÖREGIONEN

Att verka för ”bilismens sunda utveckling” är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk utveckling och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Malmöregionen.

Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Malmöregionen. – Många arbetspendlar eller reser till Malmö på fritiden. Bor man i Burlöv, Höör, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svedala, eller Vellinge är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer.

Därför måste kommunerna i Malmöregionen samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil, säger Jacob Laurin, ordförande för KAK Södra avdelningen.

KAK rapport Malmöregionen (pdf)

RAPPORT TILL KAK OM BILANVÄNDNING, JULI 2020

Rapport om bilanvändning juli 2020 (pdf)

Sakerhet framförallt

Säkerhet framför allt (pdf)

UNGA I TRAFIKEN

KAK:s Expertråd har uppmärksammat den viktiga frågan om trafiksäkerhetsundervisning för unga. Vi har befarat att detta är ett eftersatt område. Thomas Brandbergs rapport visar att många aktörer arbetar med trafikutbildning för unga men resurser saknas. Det är skolan som har det formella ansvaret men direktiven i läroplanen är svaga.

Sveriges statistik för trafikolyckor går åt rätt håll – men bristen på utbildning för unga är ett allvarligt hot mot denna trend. Vi hoppas att KAK:s rapport ”unga i trafiken – vem bär ansvaret kan bidra till att sätta fokus på frågeställningen och ge stöd för en konstruktiv diskussion.

Unga i trafiken (pdf)

Väljarna och trafiken

Väljarna och trafiken (pdf)

Miljöprogram

Miljöansvar i trafiken kräver ett gemensamt ansvarstagande från bilister, politiker och industri

Miljödebatten skiftar ständigt fokus. Ibland står cancerogena partiklar i dieselavgaserna högst på dagordningen, en annan gång är det skogen intill vägarna mm som skadas. Bullret från motorer och hjul är en realitet för dem som bor intill stora trafikleder eller vissa industrier.
Trängseln i det ofta begränsade gaturummet är ett annat problem. Smog och marknära ozon debatteras ofta i vissa länder.

Årets vinter aktualiserar dubbslitaget på gator och vägar. Fler exempel finns. För närvarande är det klimatfrågan som är i fokus.
Hittills har ny bilteknik hanterat problem och det mesta talar för att ny teknik även kommer att lösa många av dagens problem.

Miljöprogram (pdf)
 

Kommuner & trafik

Kommuner & trafik (pdf)