BotaniCar – Samtal om bilismens framtid

Sedan starten 1903 har KAK haft som uppdrag att värna bilismens sunda utveckling. Som ett led i detta måste förstås ett resonemang kring bilens roll i samhället ske – nu och i framtiden. Detta är något KAK:s Expertråd fortlöpande arbetar med. En mycket varm dag i augusti i år anordnade
Expertrådet ett seminarium i anslutning till BotaniCar i Norrvikens Trädgårdar i Båstad.

Läs mer genom att klicka på bilden till höger.

Läs även artikeln i Teknikens värld om BotaniCar samt KAKs senaste SKOP undersökning gällande bilismens framtid
LÄNK (nytt fönster)